Clădiri sustenabile

Clădirile sustenabile oferă o serie de avantaje semnificative, comparativ cu o clădire standard. Noi 2D Lead Consulting Engineering credem cu tărie în avantajele acestora, de aceea oferim servicii complete de certificare a clădirilor după standardele BREEAM, LEED, Edge sau Well, de conformare nZEB sau conformare privind taxonomia conform cerințelor UE.

Certificarea clădirilor sustenabile

Sistemele de certificare, recompensează nivelurile de performanță ale unei clădiri, raportat la cerințe specifice bine definite de experții în domeniul construcțiilor și sustenabilității.

Pentru acordarea unui rating, trebuie evaluată clădirea și serviciile conexe din domenii precum: management, energie, resurse de apă, materiale, gestionarea deșeurilor, ecologie sau poluare. Prin aceste criterii se evaluează impactul general al construcției și al activităților, asupra mediului natural. Pe lângă beneficiile legate de reducerea emisiilor poluante, performanțele energetice ridicate și reducerea consumurilor specifice de utilități, se obține și o reducere a costurilor de exploatare precum și un impact pozitiv asupra confortului și productivității ocupanților unei clădiri.

Sistemele de evaluare a clădirilor sustenabile pot fi abordate pentru orice tip de proiect, de la case unifamiliale până la clădiri industriale.

Evaluări preliminare ale proiectelor

Evaluarea inițială este un serviciu adresat dezvoltatorilor de clădiri sustenabile, pentru a estima corect bugetele necesare investiției și pentru a stabili caietele de sarcini pentru proiectarea și execuția a lucrărilor.

În cadrul unei evaluări preliminare, echipa noastră poate oferi suportul în crearea unei imagini de ansamblu asupra condițiilor ce trebuie respectate pentru certificarea unei investiții, consilierea cu privire la elementele ce trebuie incluse în faza de proiectare și execuție, întocmirea unui plan de acțiuni pentru atingerea nivelului de certificare dorit și estimarea bugetului necesar investiției.

Aplicând pentru o etapă de evaluare inițială se pot obține inclusiv răspunsuri la cerințele tot mai ridicate ale autorităților locale privind aspecte precum managementul deșeurilor, protecția la zgomot sau eficiența energetică.

Consultanță clădiri sustenabile

Serviciul de consultanță este oferit profesioniștilor care dezvoltă proiecte de sustenabilitate în domeniul construcțiilor: dezvoltatori și investitori, proiectanți sau antreprenori generali, ca suport pentru obținerea unei certificări de clădiri sustenabile. În acest caz, consultanța are un rol cheie pe întreaga durată de viață a a proiectului, prin suport oferit părților implicate în proiect, cum ar fi: suport decizional pentru alegerea materialelor și echipamentelor unei clădiri, propuneri de optimizări ale soluțiilor, identificarea posibilităților de atingere a punctajului dorit, sau monitorizarea și raportarea statusului până la finalizarea lucrărilor pentru colectarea informațiilor necesare certificării.

Experiența evaluatorilor noștri, ne permite să oferim pe lângă consultanță, gama completă de studii necesare obținerii certificărilor după cum urmează: studii de fezabilitate low/zero carbon, ecologie, analiza tehnică și economică a soluțiilor proiectate prin întocmirea studiilor Life Cycle Cost și Life Cycle Assessment, studii acustice, studii de inundabilitate, studii de iluminat, studii de confort precum și alte studii care vor fi stabilite la momentul definirii proiectului.

Dacă aveți nevoie de o transpunere a obiectivelor sustenabilității pentru a crea reguli de bune practici în realizarea unei construcții durabile sau de întocmirea unor studii specifice, echipa noastră vă stă cu plăcere la dispoziție.

Conformarea nZEB a clădirilor

O clădire nZEB (nearly Zero Energy Building) este caracterizată de un consum de energie mult redus comparativ cu o clădire standard. Pe scurt, nZEB înseamnă performanța energetică ridicată implicit consum redus de energie ce trebuie asigurat într-o anumită proporție prin producția locală de energie din surse regenerabile.

Un consum redus de energie pentru o clădire nZEB, poate fi obținut și printr-un echilibru între utilizarea clădirii și soluțile tehnice adoptate pentru îmbunătățirea transferului de căldura la nivelul anvelopei clădirii. De asemenea un rol important îl are și implementarea soluțiilor de clădiri inteligente sau de recuperare a căldurii.

Conformarea privind taxonomia

Având o experiența bogată în auditul energetic, în certificarea clădirilor sustenabile și dispunând de echipamente performante pentru inspecția clădirilor, avem expertiza necesară a de a oferi clienților nostri servicii de consultanță integrată de conformare cu taxonomia solicitată la nivelul țărilor membre ale UE, care face posibilă tranzacția către o economie circulară bazată pe eficiența si emisii scăzute de carbon.

Managementul proiectelor

Managementul proiectelor Concept și design Descrieri tehnice conforme cu cerințele proiectului Strategie derulare proiect Prebugetare Suport desemnare lucrări de proiectare Monitorizare status proiectare Suport întocmire

Mai multe detalii »
Facility Management

Caiete de sarcini pentru mentenanță Întocmirea caietelor de sarcini pentru mentenanță Suport la întocmirea și urmărirea programului de mentenanță Evaluarea lucrărilor de mentenanță Auditul și

Mai multe detalii »